top of page

Speciálně navržený břišní pás stimuluje prokrvení podkoží problematických partiích střídavým napouštěním a vypouštěním tlakových komor a tím redukuje nadbytečné zásoby depotního tuku.

Jak to funguje?

Střídavým tlakem je aktivován metabolismus tuků a pohybem i lymfatický systém, který zajišťuje lepší odvádění metabolických zplodin. 

Silné prokrvení pokožky a lepší zásobování kyslíkem, vitamíny, minerálními látkami a enzymy pozitivně působí proti pomerančové kůži.

Kontraindikace

- Povrchový nebo hluboký zánět žil na dolních končetinách kdykoli v anamnéze
- Nádorové onemocnění kdykoli v anamnéze
- Srdečný infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) kdykoli v anamnéze
- Lymfedém dolních končetin
- Trombóza kdykoliv v anamnéze
- Hemofilie nebo jiné predispozice ke krvácivosti
- Jakákoliv nedostatečnost jaterní a ledvinová
- Infekce nebo zánětlivé onemocnění jakéhokoli charakteru a v kterémkoli místě našeho organismu
- Cukrovka
- Hemoroidy
- Vysoký krevní tlak – dekompenzovaný (je-li kompenzováno léky – je možno)
- Nízký krevní tlak – nutná kompenzace
- Chronická žilní insuficience (nedostatečnost)

  • I. stupeň – Venektázie (roztažená žíla, metličky) – DOPORUČUJE SE

  • II. stupeň – Varixy – NEDOPORUČUJE SE, záleží na rozsahu – nutná konzultace s lékařem

  • III. stupeň – Hyperpigmentace, exematická dermatitida, ZAKÁZÁNO

  • IV. stupeň – Bércové vředy – ZAKÁZÁNO

ACTIVE BELLY

Bezpečnost

- Umístěte pás ACTIVE BELLY pouze na břicho.

- Používejte přístroj pouze pro cvičení.

- Nepokládejte pás přes genitální oblasti
nebo kolem hlavy, aby se zabránilo případným nepřiznivým účinkům na orgány nebo tkáně.

bottom of page