Hubneme - Jak na to?

Téměř každý dospělý a dokonce i velké procento mladých lidí, již někdy v životě zkoušel snižovat tělesnou hmotnost, tedy spalovat podkožní tuk. V mnoha případech se jednalo o pokusy značně neúspěšné. Ignorování optimálního způsobu spalování tuků, který vede k neúspěchu a následně rezignaci na předpokládané cíle a ukončení cvičení, jen posiluje začarovaný kruh, v němž se mnozí pohybují. Ve společnosti však bohužel stále přetrvává mylná domněnka, že ideální hmotnosti lze dosáhnout a dlouhodobě ji udržet jen s pomocí radikálních diet (pak však hrozí jo-jo efekt!). Dalším rozšířeným mýtem je přeceňování množství spálených kalorií během cvičení.

Fungujícím receptem by přitom měla být změna stravování současně se změnou cvičení. Ti, kteří si chtějí trvale udržet odpovídající tělesnou hmotnost, by se neměli jednostranně zaměřovat pouze na pohybové aktivity či na úpravu stravovacích návyků. Jenom kombinace kvalitní, vyvážené stravy v odpovídajícím množství a pravidelného cvičení vede k požadovanému výsledku - ke zhubnutí. A co je důležitější, jedná se pak o snížení hmotnosti s dlouhodobým efektem.

Vliv psychických faktorů, kterými jsou stres, pocit osamění, deprese a frustrace, by neměl být zanedbáván. Ovlivňují stravovací návyky (často způsobují přejídání či konzumaci eneregeticky bohatých potravin) i cvičební zvyklosti (způsobují lenost a ztrátu motivace), což brání uskutečnění plánů na snižování hmotnosti.

První reakcí člověka, který se rozhodne snížit hmotnost, je se postavit na váhu. Jen málokdo však ví, že pro spalování tuku je důležitá nikoliv celková tělesná hmotnost, ale procento tělesného tuku, které přesně odráží aktuální tělesnou kompozici, stravovací návyky a zdatnost.

V žádném případě nelze doporučit radikální diety, které vedou především ke ztrátě vody a svalové hmoty. V externích případech může dokonce dojít i k nárustu tělesného tuku. Vysoké procento tuku znamená zvýšené riziko srdečněcevních onemocnění, cukrovky, některých typů rakoviny a dále zaručený pokles mentální a tělesné zdatnosti. Pravidelnou kontrolou tělesného tuku lze velmi rychle měřit a vidět první známky úspěšného spalování tuků, což má motivační efekt a pomáhá překonat obtížná období, která při snižování hmotnosti mohou nastat.