Analýza těla

Analýza lidského těla – na základě osobních údajů ( výška, věk, pohlaví, hmotnost) Vám lékařský přístroj analyzuje složení lidského těla.


Lékařský přístroj ioi 353 Professional  analyzuje složení lidského těla:

 • MBF ( hmotnost tělesného tuku)
 • hmotnost břišního tuku
 • LBM (hmotnost lidského těla neobsahující lidský tuk)
 • hmotnost svaloviny
 • TBW (celková hmotnost vody)
 • obsah proteinů
 • obsah minerálů
 • BMI (index tělesné hmotnosti)
 • BMR (bazální metabolismus)
 • WHR (poměr pas – boky)
 • biologický věk těla

Měření nabízíme za 180 Kč, pokud máte zakoupenou permanentu 90 Kč a každé další přeměření 90 Kč. ( Od 1.1.2012 přeměření k permanentce 150 Kč a měření bez permanentky 290 Kč).


SLOŽENÍ LIDSKÉHO TĚLA A JEHO ANALÝZA

Tělo se skládá z vody, proteinů, tuku a anorganických látek, které jsou obsaženy v těle v určitém poměru a lze je rozdělit na hmotu obsahující tuk a hmotu neobsahující tuk. Tuk se ukládá většinou pod kůží a v okolí břišních orgánů. Tuk se však rozpouští při vydávání nezbytné energie při normální funkci těla. Nadměrné ukládání tuku v lidském organismu je druh onemocnění a vede k řadě současně probíhajících dalších onemocnění.
Hmota neobsahující tuky (LBM) skládající se ze svaloviny a minerálů je oddělena od tuků a dochází v ní ke spotřebě energie. Tak pro LBM se vyžaduje vyšší bazální metabolismus. Svalovina jako hlavní komponenta hmoty neobsahující tuky je tvořena převážně vodou a proteiny a tvoří tak končetiny a interní orgány.

 

NUTNOST ANALÝZY SLOŽENÍ TĚLA

Znalost skutečného složení těla a jeho rovnováhy je vhodným indikátorem ke zjištění možných zdravotních problémů způsobených tělesnými složkami. jednou z možností hodnocení rovnováhy je provedení kvantitativní a systematické analýzy s využitím analyzátoru složení lidského těla.

 

ANALÝZA BŘIŠNÍHO TUKU

Tělesný tuk se rozděluje na subkutánní (podkožní) tuk, který se kumuluje pod kůží na břiše a viscerální (útrobní) tuk, který se kumuluje mezi vnitřnostmi a dalšími vnitřními orgány. Je to důležitý indikátor procentuálního zastoupení tělesného tuku a poskytuje tak informaci o zdravotním stavu.

Výskyt viscerálního tuku se zvyšuje po 30. roku u mužů a po menopause u žen. Tento jev je běžnější u mužů a starších osob než u žen a mladých osob. Rychlost spalování viscerálního tuku za minutu je vyšší než rychlost spalování subkutánního tuku, proto může být snadno odstraňován cvičením nebo dietou.

 

BIOLOGICKÝ VĚK TĚLA

Posuzuje se biologický věk odpovídající tělu a porovnává se s ideální hladinou složení podle skutečného fyzického věku uživatele a jeho pohlaví. Zvažuje se vztah mezi skutečnou tělesnou hmotnosstí a procentuálním obsahem tuku v těle. Biologický věk těla je veličina, která umožní uživateli poroumět snadno a zajímavým způsobem svému tělu.

 

SEGMENTÁLNÍ ANALÝZA

- PANÁČEK NA VÝSLEDNÉM MĚŘENÍ

Měřením také provádíme analýzu měkké svalové tkáně a tělesného tuku na 5 tělesných partiích- Pravé paže, levé paže, pravé nohy, levé nohy a trupu. Jelikož lidské tělo má přirozenou asimetrii, je nutné tuto informaci brát na zřetel.

Po  prvním měření, hodnoty mohou být použita pro porovnání pokroku jak v oblasti cvičení a posilování svalstva tak i během rehabilitačního cvičení.

 

DOPRUČUJEME!!!

Chodit na měření vždy ve stejnou časovou dobu (tj. první měření v 10h a za měsíc opět v 10h).Pokud je možné, tak po menstruaci ( váha i voda v těle má jiné hodnoty).

 

 

KDY PŘIJÍT NA MĚŘENÍ?

Přeměření doporučujeme vždy před cvičením!! Nejlépe na začátku zakoupení permanentky a druhé přeměření po vychození permanentky, pro porovnání výsledků aplikací na našich přístrojích Power Plate, VacuShape, crossový trenažér.

 

 

image